Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de adxudicación para servizo de limpeza

Publicacion: 
14/11/2023

Proposta de convocatoria deserta no procedemento de contrato do servizo de Limpeza do GALP Golfo Ártabro Sur. 

Data de publicación: 14/11/2023

Ábrese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ao contido da proposta. No caso de non haber alegacións, esta proposta terá a consideración de definitiva. 

PROPOSTA DE CONVOCATORIA DESERTA