Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Valorización dos prásticos

O proxecto consiste na compra de nova maquinaria para ampliar as instalacións da empresa e ter así as características necesarias para poder efectuar tarefas de separación, clasificación, lavado e  alpacado do plástico recolleito, para enviar a demandantes deste tipo de materia prima, conseguinte así a súa reciclaxe e reutilización. 
Con estes procesos conséguese obter unha maior porcentaxe de reciclaxe do plástico recolleito, minimizando a cantidade de material do cal non é posible a súa reutilización.
Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
-
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
-
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados para os grupoas de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2020
Data de aprobación: 
20/07/2020
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
19
Anualidades: 
2020-2021
Data fin de execución: 
31/10/2020
Ámbito de aplicación: 

Territorio do GALP Golfo Ártabro Sur

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
172.425,00
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
142.500,00
Total axuda pública aprobada (€): 
71.250,00
% Subvención: 
50
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
71.250,00
FEMP (%): 
85
CA (€): 
60.562,50
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
1
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 
Os principais obxectivos do proxecto son: 
- Contribuír aos obxectivos da estratexia de crecemento económico e diversificación da zona costeira mediante á xeración de emprego dentro do territorio do GALP Golfo Ártabro Sur.
- Reciclado e recuperación de materiais plásticos que chegan a zonas portuarias da actividade pesqueira e outras actividades do territorio en xeral.
Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 
Os resultados previstos son os seguintes: 
- Creación de emprego a tempo completo
- Contribución á redución da pegada de carbono, mediante a reciclaxe e reutilización de plásticos evitando emisións e tamén contribuíndo á redución de entulleiras, con consecuente diminución da contaminación do aire e auga.
Principais actividades do proxecto: 
O proxecto consiste na recollida de plásticos procedentes da zona marítima e empresas localizadas na mesma zona de acción. Clasificación e preparación para reciclado na nave que actualmente ten a empresa situada no Polígono de Bergondo. 
Para conseguir unha maior recuperación dos materiais a empresa necesita investimentos en maquinaria e ampliar as instalacións onde poder efectuar as tarefas de separación, clasificación, lavado e  alpacado para poder enviar a demandantes deste tipo de materia prima, para a súa reciclaxe e reutilización. 
Para poder levar a cabo a correcta clasificación dos plásticos fixéronse probas para poder determinar que maquinaria se necesita. Actualmente no mercado non hai  maquinas específicas para a separación por densidades o nivel que pretendemos, polo que se necesita a fabricación de maquinaria adaptada.
Necesítase fabricar unha cinta  transportadora, cinta de  triaje e baño  separador por densidades. 
Tamén debemos dotar á instalación cunha báscula, fundamental para entradas de plásticos e saídas de materia prima.
Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico 3. Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medio ambiental das zonas pesqueiras. Incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono. 

Obxectivo específico da EDLP: 
Obxectivo específico 3.1.: Adoptar medidas de incidan no coidado e preservación do medio natural e dos seus recursos, favorecendo á mellora da biodiversidade. 
Liña de actuación 3.1.2.: Maior conservación e posta en valor dos recursos naturais da zona costeira.
Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)