Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anuncio contratación de servizos de auditoria ou auditor externo inscrito no ROAC para o ano 2021

Anuncio para a contratación dunha Asistencia Técnica especializada para levar a cabo os servizos de auditoría das contas xustificativas das subvencións a xustificar na anualidade 2021; así como dos gastos de funcionamento e animación do GALP Golfo Ártabro Norte.

A información sobre os requisitos das propostas e prescricións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

ANUNCIO CONTRATACIÓN

PREGOS TÉCNICOS CONTRATACIÓN