Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Publicación das adxudicacións 2024 da Comisión de Contratación do GALP Golfo Ártabro Norte

Publicacion: 
19/02/2024

Anuncio de adxudicacións da Comisión de Contratación do GALP Golfo Ártabro Norte dos expedientes que se relacionan a continuación, segundo o procedemento II para gastos derivados de necesidades continuas dos GALP ou esporádicas con determinados valores estimados segundo a Instrución 1/2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar:

Nº expediente e obxecto contrato: GALP2-F-1/2024: Prestación do servizo de Limpeza do GALP Golfo Ártabro Norte como asociación sen ánimo de lucro e colaboradora da Consellería do Mar para a xestión do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).
Nº expediente e obxecto contrato: GALP2-F-2/2024: Prestación do servizo técnico de mantemento de equipos informáticos do GALP Golfo Ártabro Norte como asociación sen ánimo de lucro e colaboradora da Consellería do Mar para a xestión do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).
Nº expediente e obxecto contrato: GALP2-F-3/2024: Prestación do SERVIZO DE XESTORÍA E ASESORÍA LABORAL, CONTABLE E FISCAL do GALP Golfo Ártabro Norte como asociación sen ánimo de lucro e colaboradora da Consellería do Mar para a xestión do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).
Nº expediente e obxecto contrato: GALP2-F-4/2024: Prestación do SERVIZO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÓMICA E FINANCEIRA DOS PROXECTOS QUE SOLICITAN AXUDAS no GALP Golfo Ártabro Norte como asociación sen ánimo de lucro e colaboradora da Consellería do Mar para a xestión do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).

VER ANUNCIO