Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Adquisición de Maquinaria para Restauración de Ecosistemas Mariños e Mellora das condición de Traballo d@s Mariscador@s

A adquisición de maquinaria permitirá a Confraría da Illa que non teña que contratar os servizos de maquinaria específica que preste apoio nestas tarefas, permitindo por unha banda o aforro económico dos fondos e por outra banda, o aumento da frecuencia na que se realizarán estas tarefas ao contar coa disponibilidade total da maquinaria necesaria.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
COFRADÍA DE PESCADORES DA ILLA DE AROUSA (
Datos de interese: 
http://www.cofradiailladearousa.org/
Perfil empresarial: 
ORGANIZACIÓN SECTORIAL
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
ORDE do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) n
Convocatoria - ano: 
2023
Data de aprobación: 
19/12/2023
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
10
Anualidades: 
2023-2024
Data fin de execución: 
31/10/2024
Ámbito de aplicación: 

A Illa de Arousa - Pontevedra

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
76.109€
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
76.109€
Total axuda pública aprobada (€): 
76.109€
% Subvención: 
100%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
53.276,3€
FEMP (%): 
70
CA (€): 
22.832,7€
CA (%): 
30
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

A ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AXEITADA PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS DE RESTAURACIÓN E MANTEMENTO DE BANCOS MARISQUEIROS TEN COMO PRINCIPAIS OBXECTIVOS:

1. OPTIMIZAR OS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN E MELLORAR OS USO DOS RECURSOS LOCAIS NAS ZONAS COSTEIRAS MEDIANTE A MELLORA E MANTEMENTO DAS ZONAS DE PRODUCIÓN.

2. CRECEMENTO ECONÓMICO DA LOCALIDADE EN XERAL E D@S INTEGRANTES DO SECTOR EN PARTICULAR, DERIVADO DA MELLORA DAS CONDICIÓNS DAS ZONAS PRODUTIVAS E POR TANTO DAS PROPIAS PRODUCIÓNS.

3. FORTALECER AS ACTIVIDADES DE PESCA E MARISQUEO A PEQUENA ESCALA E EMPODERAR @S MARISCADOR@S NA GOBERNANZA DAS ACTIVIDADES PESQUEIRAS E MARISQUEIRAS.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

O PROXECTO PRETENDE ACADAR A RESTAURACIÓN DE BANCOS MARISQUEIROS DEGRADADOS E O MANTEMENTO DOS QUE NON O ESTÁN, DE XEITO QUE SE POIDA RECUPERAR E MANTER A SAÚDE DOS BANCOS, PERMITINDO ACADAR NIVEIS PRODUCTIVOS RENDIBLES, TANTO ECONÓMICA COMO BIOLÓXICAMENTE.

AGÁRDASE PODER FACER AS LABORES DE LIMPEZA E RESTARUACIÓN DE XEITO CONTINUO E EFECTIVO AO LONGO DE TODO O ANO, O QUE PERMITIRÁ A RECUPERACIÓN DE ZONAS QUE PERDERON A PRODUCTIVIDADE DE ANOS ANTERIORES. NA ACTUALIDADE, A NOSA CONFRARÍA DEPENDE DE EMPRESAS EXTERNAS QUE TEÑAN DISPOÑIBILIDADE HORARIA PARA A REALIZACIÓN DAS LABORES CON MAQUINARIA ESPECÍFICA. EN MOITOS CASOS, ESTO IMPIDE A REALIZACIÓN DESTES TRABALLOS, QUE SON URXENTES DEBIDO ÁS ESPECIAIS CONDICIÓNS DO MEDIO, XERANDO UN PREXUÍZO NO MEDIO.

COMO RESULTADO DAS ACCIÓNS A DESENVOLVER NO PROXECTO AGÁRDASE INCREMENTAR A SUPERFICIE DE BANCOS MARISQUEIROS EN ESTADO ÓPTIMO E OS INGRESOS DOS NOS@S MARISCADOR@S, O QUE REDUNDARÁ NUNHA MELLORA ECONÓMICA DO CONXUNTO DA LOCALIDADE.

Principais actividades do proxecto: 

AS ACCIÓNS A DESENVOLVER NO PROXECTO DIRÍXENSE A OPTIMIZAR OS SISTEMAS DE PRODUCIÓN E MELLORAR O USO DOS RECURSOS LOCAIS NAS ZONAS COSTEIRAS.

  1. ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR CON PRESTACIÓNS AXEITADAS PARA O TRABALLO EN BANCOS MARISQUEIROS
  2. ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO CULTIVADOR DE 2m PARA O MESMO TRACTOR
  3. ADQUISICIÓN DE UNHA GRÚA PARA ESE MESMO TRACTOR
Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

3.- Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas  as operacións de mitigación do cambio climático

Obxectivo específico da EDLP: 

Aumentar a sostibilidade das actividades pesqueiras procurando a reducción da pegada de carbono.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)