Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de Resolución Provisional da Xunta Directiva para proxectos da Convocatoria de Agosto 2021

Proposta de Resolución Provisional da Xunta Directiva para proxectos non produtivos da Convocatoria de Agosto 2021

 

A Xunta Directiva do GALP Ría de Arousa en reunión celebrada na data do 6 de outubro de 2021 en Vilagarcía de Arousa, seleccionou provisionalmente os proxectos que considerou prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na “ORDE de 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2021

 

Esta proposta de Resolución Provisional non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos, estando condicionada á presentación de toda a documentación requirida, debendo estar dita documentación así como a xa presentada, segundo establece a orde de bases e a normativa vixente.

Outorgarase un prazo de alegacións contra esta proposta de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación no taboleiro de anuncios do GALP RÍA DE AROUSA e na web, segundo establece o Artigo 24.3 da Orde de bases de 3 de agosto, da Consellería do Mar.

 

Na seguinte ligazón poden consultarse as resolucións provisionais :

https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/resolucios-de-concecion-denegacion-e-valoracions