Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta Resolución Definitiva 1ª Conv 2020

A Xunta Directiva do GALP Ría de Arousa, celebrada o día 11 de xuño e vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva que se achega:

 

 https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/proposta-resolucion-definitiva-1a-conv-2020

 

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP.

 

Cabe destacar que esta proposta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.