Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Creación dunha rede de traballo

Os días 20 de abril e 13 de maio no Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela) participouse nunha reunión con persoas interesadas na creación dunha rede de traballo entre mulleres do sector pesqueiro.