Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MODERNIZACION DE PRIMEIRA VENDA

Reforma do almacén 66 da Lonxa de Altura

Datos xerais
Acrónimo: 
GALP7-151
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
CIES ARTESANAIS,S.COOP GALEGA
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
COOPERATIVAS
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
09/08/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
7,5
Anualidades: 
2021
Data fin de execución: 
31/10/2021
Ámbito de aplicación: 

RIA DE VIGO

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
114.824,52€
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
94.896,30€
Total axuda pública aprobada (€): 
75.917.04€
% Subvención: 
80%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
64.529,48€
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
11.387,56€
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
1
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Mellora da competitividade e da comercialización dos produtos da pesca costeira artesanal mediante innovación tecnolóxica, mellora de condicións de traballo e creación de emprego.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

1_ Modernización de instalacións e equipamentos básicos para o desenvolvemento da actividade. 2.- Creación dun posto de traballo necesario para cubrir a maior demanda de actividade esperada. 3.- Cumprimento de condicionantes normativos en materia de salubridade, trazabilidade, e saúde no traballo.

Principais actividades do proxecto: 

Reforma do almacén 66 da Lonxa de Altura: revestimentos e zócalos hixiénicos, mellora do chan, reforma de portais, pintado, substitución de fontanería e reforma eléctrica. Instalación de iluminación led. Indispensable para conseguir unhas instalacións de manipulación dos peixes e mariscos previos á primeira venda nunhas condicións de traballo e hixiénico-sanitarias acordes coa lexislación vixente. 2.- Instalación de cámara frigorífica e máquina de xeo en escamas. Fundamental para o mantemento refrixerado das capturas dos barcos nas instalacións da cooperativa durante o tempo necesario ata a súa primeira venda. Ámbalas dúas básicas para garantir a frescura e calidade dos 3.- Instalación dunha cetárea. Os crustáceos se deben vender sempre vivos. Este equipo é imprescindible para o estabulamento de crustáceos en condicións óptimas antes da súa poxa na lonxa. Na actualidade os mariscos se manteñen en bins no almacén 16 do Tinglado con auga salgada procedente das tomas da Autoridade Portuaria a villa aberta. O sistema previsto será circuíto pechado con recirculación e filtrado da auga salgada. Mais eficiente e ecolóxico, 4.- Elementos de transporte interno e limpeza: Transpaletas, contedor isotermo e hidrolimpadora. Adquisición de 3 transpaletas para o movemento de palets dentro do almacén e entre o almacén e a lonxa. Adquisición de contedor isotermo homologado para o transporte de produtos perecedeiros. A hidrolimpadora profesional proposta servirá para a limpeza e mantemento axeitado das instalacións. 5.- Material plástico: Palets e contedor isotermo. Compra de palets plásticos hixiénicos sobre os que depositar as caixas de peixe. Tanto no interior do almacén ou cámara frigorífica coma na lonxa. Na actualidade as caixas de peixe se depositan sobre o chan da lonxa. Nós consideramos que para unha mellor hixiene e mellor venda do peixe é preciso evitar o contacto directo das caixas de peixe sobre o chan da lonxa. Consideramos que con esta medida tamén conseguiremos diferenciarnos da competencia e que isto terá recoñecemento por parte tanto da clientela como das autoridades sanitarias. Tamén precisamos dun contedor isotermo homologado para o transporte de peixe e mariscos en situacións eventuais que se producen no decurso da actividade cotiá, 6.- Sistema de pesada e etiquetado. Adquisición de dous sistemas de etiquetado tipo carro paletizado. Serán dispositivos compactos, integrais, autónomos e móbiles. Tanto para uso no almacén como na lonxa. Os equipos permitiran a realización de pesadas e etiquetado dos diferentes lotes das capturas dos mariñeiros e mariñeiras. 7.- Equipamento informático. Implantación dun sistema informático integral. Coordinado co sistema de pesada e etiquetado permitira un maior control e xestión da información da venda. Expedición de albaráns, facturas, listados, etc. tanto para provedores coma clientes. Vinculación directa coa contabilidade mediante programa propio. 8.- Instalación dun sistema de cámaras dentro do almacén de gravación activada polo movemento e con seguimento e visualización a través de equipos informáticos (ordenadores e portátiles) e dispositivos móbiles (teléfonos móbiles e tablets). Nos servirá coma control no acceso ao interior das instalacións e detección de posibles incidencias derivadas da actividade,

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

1.Mellora da competitividade do sector pesqueiro

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1 Introdución de procesos innovadores na comercialización dos produtos locais do mar

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)