Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MODIFICACIÓN DE PROPOSTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA

A Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo – A Guarda, na reunión celebrada o día 9 de maio de 2022, en relación á devolución da proposta de resolución de concesión de axudas a proxectos da convocatoria de 2022, emitida polo Servizo de Desenvolvemento das zonas de pesca, en data 6 de maio, e recibida na mesma data, no caso de non formularse alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, realiza a modificación da proposta.

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/modificacion-proposta-resolu...