Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Plan de voluntariado da Rede de varamentos de Galicia

Este proxecto enmárcase nunha liña de traballo trazada pola CEMMA dende 1990 mediante a implantación da Rede de Varamentos de Galicia-RV e mellorada no ano 1997 a través da rehabilitación de fauna.

Para a mellora do funcionamento da RV é necesario contar con medios, información e equipos humanos que executen a asistencia. Esta pan-estrutura está xestionada dende o ano 1990 pola CEMMA, a través das autorizacións específicas da Xunta de Galicia. Entre as moitas entidades que dun xeito difuso contribúen a colaborar doa RV cóntase coas confrarías de pescadores e os concellos, pois en moitas ocasións cando algún mariñeiro detecta un exemplar de fauna mariña ameazada con problemas, comunica a alerta a través da propia confraría. A maior parte do capital humano da entidade está formado polo voluntariado. É por iso que as confrarías convertéronse co tempo nunha peza máis do proceso de conservación das especies. Os concellos, pola contra, teñen a responsabilidade da retirada dos restos das praias a través da xestión de residuos. Coordinarse ben con estas entidades é garantía de éxito na recolección da datos e mostras

Datos xerais
Acrónimo: 
VOLUN -VAR
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
CEMMA
Datos de interese: 
cemmaorganizacion@gmail.com
Perfil empresarial: 
asociación sen ánimo de lucro
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
ORDE do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para
Convocatoria - ano: 
2022
Data de aprobación: 
13/06/2022
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
7
Anualidades: 
2022
Data fin de execución: 
30/09/2022
Ámbito de aplicación: 

LOCAL

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
11.897,36 euros
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
11.268,36 euros
Total axuda pública aprobada (€): 
10.705.52 euros
% Subvención: 
95%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
9.099,69 €
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
1.605,83 €
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
0.4
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
1
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo principal do proxecto é actualizar e poñer en marcha o Plan de Voluntariado de apoio á Rede de Varamentos a través de equipos humanos e formación

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Revisión e ordenación do voluntariado. Catalogación do voluntariado e xestión para adecuación á lexislación vixente. Coordinación e formación

Principais actividades do proxecto: 

Acción 1: revisión da base de datos de voluntariado e Plan de Voluntariado

Revisión do rexistro de voluntariado dos últimos anos. Adecuación das persoas voluntarias. Deseño do Plan de Voluntariado Realización dos contratos de voluntariado a 15 persoas voluntarias e xestión con outras 20. Posta en marcha do protocolo de voluntariado da entidade

Acción 2: xornada formativa

Deseñaranse tres xornadas formativas en diferente formato: unha xornada teórica, un simulacro de rescate e unha campaña marítima. Tratando de abarcar todos os aspectos das asistencias e acción voluntaria.

Acción 3: deseño, edición e distribución de materiais formativo-divulgativos.

Acción 3.1: deseño, edición de materiais divulgativos. Editarase unha tiraxe de camisetas, petos e gorras que servirán como difusión do voluntariado e ademais de identificación do voluntariado nas praias.

Acción 3.2: materiais de campo. Dotarase de materiais de campo hábiles ara a recollida de datos en condicións moitas veces difíciles.

 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico 3 Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono.

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxectivo específico3.1: acadar a conservación do medio natural na zona costeira

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)