Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución da xunta directiva do GALP Ría de Vigo - A Guarda 14072020

Reunida a Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo - Guarda na data do 14 de xullo de 2020 para elaborar a proposta de resolución definitiva, aprobou elevar á Consellería do Mar a proposta de resolución definitiva da primeira convocatoria de axudas do ano 2020.

A presente proposta de resolución definitiva publicada no taboleiro de anuncios do GALP, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

No seguinte enlace poden consultarse as resolucións definitivas:

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/proposta_de_resolucion_da_xunta_directiva-web4.pdf