Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución do GALP 7

 

 

A Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo - A Guarda na reunión celebrada o luns, 1 de abril de 2019, acordou aprobar a proposta de resolución provisional de proxectos que se adxunta.

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/proposta_resolucion-1-2019.pdf

 

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP 7 e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Tal e como se reflicte no artigo 24.3 da Orde de bases do 21 de decembro de 2018, da Consellería do Mar, outorgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación.

En caso de non recibir ningunha alegación, esta proposta convértese en definitiva.