Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Protocolos, coordinación e medios da Rede de varamentos

A lexislación vixente obriga a actuacións sobre a fauna mariña ameazada segundo o caso, a concellos e mariñeiros. A LEI 10 /2008 de residuos de Galicia. a) Prestar, por si sós ou asociados, os servizos derivados da xestión dos residuos urbanos ou municipais na forma que se estableza nas súas respectivas ordenanzas e, se for o caso, plans de xestión de residuos. A Orden APA/1200/2020, de 16 de diciembre, por la que se establecen medidas de mitigación y mejora del conocimiento científico para reducir las capturas accidentales de cetáceos durante las actividades pesqueras. Artículo 5. Manejo de las capturas accidentales de cetáceos. En caso de que el cetáceo esté muerto o muera durante las maniobras del apartado anterior, procurarán mantenerlo a bordo, si la capacidad del buque lo permite, para que pueda ser entregado para su análisis científico a su regreso a puerto. Polo que fanse urxentes o establecemento de protocolos para coordinar as actuacións das entidades científicas, como a CEMMA, na asistencia á fauna mariña ameazada coordinadamente con estas entidades para chegar a unha consecución axeitada tanto do rexistro e recollida de datos e mostras biolóxicas como da retirada e eliminación dos corpos.Tamén son necesarios os medios para a asistencia ais animais, carriños, padiolas e caixón de transporte, así como conxelador para preservar ás mostras. A asistencia á fauna mariña ameazada lévase a cabo a través das autorizacións e convenios que a CEMMA ten subscrito coa Conselleira de medio Ambiente, aínda que o ámbito temporal soe ser anual polo que os rexistros vanse acumulando e convén realizar unha revisión e unha unificación global dixitalizando a información e unificando as bases de datos, nun soporte actualizado. Os materiais divulgativos e formativos son fundamentais para o aumento de coñecemento e sensibilización coas especies así como para poder informar e formar aos equipos de voluntarios que colaboran na Rede de Varamentos.

Datos xerais
Acrónimo: 
GALP7-137
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
CEMMA
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
ENTIDADE UTILIDADE PÚBLICA
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
09/08/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
7
Anualidades: 
2021
Data fin de execución: 
31/10/2021
Ámbito de aplicación: 

RIA DE VIGO 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
24.040,53 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
22.544,09€
Total axuda pública aprobada (€): 
21.416.89€
% Subvención: 
95%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
18.204,36€
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
3.212.53€
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
0,40 ETC
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo principal do proxecto é aportar ferramentas para o mellor funcionamento da Rede de Varamentos a través de medios físicos e información.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Elaboración e distribución de materiais de campo. Ordenación de documentación do rexistro de varamentos. Deseño de carriños polivalentes, padiolas e transportín, aptos para o transporte de fauna mariña Materiais divulgativos de ampla distribución. Realización de material audiovisual formativo.

Principais actividades do proxecto: 

Acción 1: elaboración de protocolos de varamento

Acción 2: revisión da estrutura das bases de datos Revisión e recompilación da documentación de rexistro de varamentos dende 1990, dixitalización a información e revisión de bases de datos e agrupación en mapas GIS.

Acción 3: mellora de medios da RV .

Acción 4: deseño, edición e distribución de materiais divulgativos.

Acción 5: video explicativo da metodoloxía da recollida de datos

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico 3 :Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono.

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxectivo específico3.1: acadar a conservación do medio natural na zona costeira

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)