Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE AXUDAS DO GALP COSTA SOSTIBLE

Reunida a Xunta Directiva do Galp Seo Fisterra Ría Muros-Noia. Costa Sostible na data 27 de novembro de 2023 para elaborar a resolución provisional, elévase á Consellería do Mar a proposta de resolución definitiva da convocatoria de axudas da anualidade 2023.

 

CERTIFICADO X.D.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

ACTAS DE AVALIACIÓN

 

A presente proposta de resolución definitiva publidaca no taboeiro de anuncios do GALP Costa Sostible, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.