Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Marisco do Mar á Mesa: Depuración e punto de venda

O proxecto fundaméntase no desenvolvemento de dúas actividades complementarias que consistirán na posta en funcionamento dunha instalación industrial formada polo equipamento técnico preciso para a realización das tarefas de depuración e embolsado, etiquetaxe e venda directa de bivalvos vivos. A posta en marcha desta instalación na lonxa de Cedeira, vai encamiñada a dotar á zona de Ortegal dun servizo que non existe na actualidade, pero necesario para achegar o produto aos consumidores finais. O proxecto contribuirá á optimización das condicións de comercialización de moluscos bivalvos, cumprindo as esixencias sanitarias e de tallas, proporcionando valor engadido ao produto e repercutindo no incremento de competitividade do Sector Marisqueiro tanto da Confraría de Cedeira como no resto de Confrarías do territorio.

 

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores de Cedeira
Datos de interese: 
http://www.confrariacedeira.es/?lang=es
Perfil empresarial: 
Confraría de Pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
24/08/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
28
Anualidades: 
2017-2018-2019
Data fin de execución: 
31/10/2019
Ámbito de aplicación: 

Cedeira (A Coruña)

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
96.287,15 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
83.659,85 €
Total axuda pública aprobada (€): 
83.659,85 €
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
71.110,87€
FEMP (%): 
85
CA (€): 
12.548,98
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
0,5
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
30
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Mellora da competitividade do sector pesqueiro.
Creación ou mellora da calidade do emprego e as oportunidades económicas a través da diversificación da economía local.
Reforzo das comunidades do desenvolvemento local e a gobernanza.
Fomento da cooperación.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Aumento da funcionalidade da Confraría de Cedeira que permita a venda de moluscos nas condicións hixiénicas esixidas pola lexislación vixente.
Clasificación manual dos diferentes bivalvos, co consecuente valor engadido para o produto.
Aumentar a competitividade da Confraría como suxeito prestador de servizos eficientes referente ao proceso de depuración e venda directa de moluscos.
Conseguir a adaptación do sector pesqueiro á normativa comunitaria en materia de produción e comercialización de moluscos bivalvos.
Incremento do número de visitantes ás instalacións.
Creación de emprego: 0.5 ETCs
Visibilización do traballo de mariscadoras

Principais actividades do proxecto: 

Posta en funcionamento  dunha instalación industrial formada polo equipamento  técnico preciso  para a realización das tarefas de depuración e embolsado, etiquetado e venta directa de bivalvos vivos, consistindo en :

Posta en funcionamento dunha estación depuradora de moluscos.
Sistema de embolsado  e etiquetado dos produtos que contará con maquinaria e un sistema de pesada, venda e control.

 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo 1: Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños.

Obxectivo 2: Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.

Obxectivo 5: Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.

Obxectivo 6 : Fomento da cooperación.

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxectivo 1.1: Consolidar o posicionamento do produto pesqueiro A Mariña-Ortegal.

Obxectivo 2.2: Crear e consolidar unha imaxe de marca do territorio A Mariña-Ortegal

Obxectivo 2.3.:Facer da Mariña-Ortegal un destino turístico diferencial destacando as potencialidades do turismo mariñeiro.

Obxectivo 5.1: Poñer en práctica mecanismos de participación na xestión e no desenvolvemento do programa de axudas.

Obxectivo 6.1: Incrementar a cooperación entre entidades do territorio e de fóra do territorio do GALP, para reforzar a sinerxia e o establecemento de redes na mellora dos diferentes sectores e desenvolvemento das zonas pesqueiras.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)