Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal de proxectos da 1ª convocatoria de 2019

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal en xuntanza celebrada o pasado 29 de marzo de 2019, acordou aprobar a proposta de resolución provisional de proxectos que se adxunta.

/sites/default/files/proposta_de_resol._prov_x.d_asinada.pdf

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Tal e como se reflicte no artigo 24.3 da Orde de bases do 21 de decembro de 2018, da Consellería do Mar, outorgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación.