Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AXUDAS EDLP DO FEMP 2014-2020

Remata o prazo de presentación de solicitudes o 1 de marzo de 2019.

Se tes un proxecto relacionado co mar da Costa da Morte o equipo técnico do GALP, pode asesorarte durante todo o proceso. A atención o público de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas, na oficina do GALP Costa da Morte, no Edificio do Centro Comarcal Bergantiños sito en Buño.

Os obxetivos e liñas extratéxicas son:

1.- Fomento e diversificación productiva da Pesca Artesanal, procurando  o mantemento da actividade vinculada co mar e a extracción de insuros de actividades marítimas para outras actividades produtivas.

2.- Competitividade sostible das activiades relacionadas co Mar, a través do reformazamento dos elementos medioambientais e patrimoniais, compatibilizando o seu aproveitamento para a diversificación en novas actividades productivas.

3.- Capacitación e ampliación das competencias dos sectores económico e social relacionados co GALP da Costa da Morte.

Todos os promotores teñen obrigatoriedade de presentar a solicitude por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) a excepción das persoas físicasque non exerzan unha activade profesional para a que se requira colexiación. As persoas físicas non obrigadas preferiblemente farán a presentación electrónica e opcionalmente podrán presentar de forma presencial na sede do GALP ou nos sitios indicados na páxina web http://mar.xunta.gal. Para a presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia podrá emplearse calquera dos mecanismos de identificación e signatura admitidos pola sede electrónica de Xunta de Galicia, Incluido o sistema de usuario e clave Chave365 (https://www.xunta.gal/chave365/que-e)

Ligazón para consultar a orde de axuda: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190131/AnuncioG0427-020119-0001_es.html

Ligazón presentación electrónica: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A