Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diagnóstico

 

Para levar a cabo a EDLP no marco do FEMP 2014-2020 realizouse un diagnóstico das zonas afectadas, analizando as necesidades para marcar uns obxectivos.

Para levar a cabo a EDLP realizouse un diagnóstico das zonas afectadas, analizando as necesidades para marcar uns obxectivos.