Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CORRECCIÓN DE ERROS ORDE DE AXUDAS DA EDLP DOS GALP NO MARCO DO FEMP 2014-2020

CORRECIÓN DE ERROS ORDEN DE AXUDAS DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO NO MARCO DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO E D APESCA 2014-2020 PARA A ANUALIDADE 2019.

Hoxe, 27 de Febreiro, sae publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 41 páx. 11356 en III. Outras Disposicións, a correción de erros da orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos o amparo das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), publicada no DOG o 31 de xaneiro.

Correción de erros DOG Núm. 41 - Xoves, 27 de febreiro de 2019 - Páx. 11356 da Orde de Axudas DOG Núm. 22 - Xoves, 31 de xaneiro de2019 - Pág. 6436

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190227/AnuncioG0532-210219-0006_gl.html

Orde de Axudas DOG Núm. 22  -  Xoves, 31 de xaneiro de 2019  -  Pág. 6436 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190131/AnuncioG0427-020119-0...

DOG Núm. 22  -  Xoves, 31 de xaneiro de 2019  -  Pág. 6496

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190131/AnuncioG0427-020119-0...

Para máis información, pode contactar co GALP Costa da Morte nos teléfonos 981707378 ou 626104619 ou ben nos nos mails gac3@accioncosteira.es ou info.gac3@accioncosteira.es