Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CORRECCIÓN ERRO PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP COSTA DA MORTE

Detectado un erro material na PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP COSTA DA MORTE, procédese a rectificar o mesmo
No apartado 1. Aprobar a PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL
De ser o caso, motivos que fan apartarse da proposta de resolución provisional do equipo técnico ou aplicación do artigo da orde de bases que permite a minoración, limitar a contía de gastos ou establecer contías de subvención para todas as solicitudes no caso de proxectos de accións idénticas:
Aplicación da Orde de Axudas de Minoración ou Limitación dos Gastos:
Onde di:
PE155A-2024-00048 Taberna do Bico. Restaurante e aloxamento. Non se detallan as características do investimento, que permitan acreditar o cumprimento do establecido no artigo 9.1 da Orde de Axudas.
Debería dicir:
PE155A-2024-00048 Taberna do Bico. Restaurante e aloxamento. Non se detallan as características do investimento, que permitan acreditar o cumprimento do establecido no artigo 9.2 da Orde de Axudas.