Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GALP3-2023-010 ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SERVIZO DE AUDITORÍA EXTERNA DE PROXECTOS E CUSTES DE XESTIÓN COFINANCIADOS POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO, DE PESCA E ACUICULTURA (FEMPA)

Publicacion: 
16/11/2023

Adxudicación Contrato de Servizo de Auditoría Externa de proxectos e custes de xestión cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo, de pesca e acuicultura (FEMPA)

Expediente de Contratación: GALP3-2023-010

GALP3-2023-010 Adxudicación Servizo Auditoría Externa