Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NOVA ORDE DE AXUDAS DA EDLP DOS GALP NO MARCO DO FEMP 2014-2020

ORDEN DE AXUDAS DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO NO MARCO DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO E D APESCA 2014-2020 PARA A ANUALIDADE 2019.

A un mes de rematar o prazo da 1º convocatoria de axudas 2019 para o desenvolvemento sostible das zonas de pesca no marco do FEMP 2014-2020, a Consellería do Mar publica no Diario Oficial de Galicia a nova orde pola que se establecen as bases reguladores para a concesión de axudas para proxectos o amparo das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP).

DOG Núm. 22  -  Xoves, 31 de xaneiro de 2019  -  Pág. 6436 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190131/AnuncioG0427-020119-0...

DOG Núm. 22  -  Xoves, 31 de xaneiro de 2019  -  Pág. 6496

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190131/AnuncioG0427-020119-0...

Para máis información, pode contactar co GALP Costa da Morte nos teléfonos 981707378 ou 626104619 ou ben nos nos mails gac3@accioncosteira.es ou info.gac3@accioncosteira.es