Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP COSTA DA MORTE

A Xunta Directiva do GALP Costa da Morte, en xuntanza celebrada o día 4 de abril de 2019, vista a proposta de resolución provisional do equipo técnico do GALP, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, aprobou a PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL que pode consultarse na seguinte ficheiro:

 

A presente proposta de resolución provisional publicada no taboleiro de anuncios do GALP, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Outorgase un prazo de alegacións contra esta proposta, de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación. No caso de non haber alegacións no prazo indicado, esta proposta será definitiva segundo o establecido no artigo 24.4 da Orde de Axudas.