Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP COSTA DA MORTE 2ª CONVOCATORIA 2020

A Xunta Directiva do GALP Costa da Morte, en xuntanza celebrada o 6 de outubro de 2020, vista a proposta de resolución provisional do equipo técnico do GALP, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, aprobou a PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL, correspondente á 2ª Convocatoria 2020, que pode consultarse  no seguinte ficheiro:

A presente proposta de resolución provision foi publicada no taboleiro de anuncios do GALP, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos. Outórgase  un prazo de alegacións contra ela de 5 días hábiles computados dende a data de públicación segundo o establecido no artigo 24.3 da Orde de Axudas. No caso de non haber alegacións no plazo indicado esta proposta será definitiva segundo o establecido no artigo 24.4 da Orde de Axudas.