Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Creación e deseño dun portal web de turismo para Sada

O proxecto baséase na creación dun website deseñado como ferramenta fundamental tanto a nivel informátivo como no ámbito promocional onde os usuarios/as poidan acceder interactuando e engadindo contido en vase á súa propia experiencia persoal, con elo perséguese o obxectivo de poñer á disposición das persoas usuarias (turistas, visitantes e profesionais do sector) unha website atractiva, visual, de fácil acceso, participativa, actualizada e adaptada aos tempos en canto a contidos e deseño integral, que permita achegar os contidos aos beneficiarios do efecto rede, que actúe como elemento catalizados da promoción do comercio, a hostelería e servicios que conforman o destino turístico. 

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Concello de Sada
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Concello
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados para os grupoas de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
26/08/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
4
Anualidades: 
-
Data fin de execución: 
20/12/2021
Ámbito de aplicación: 

Concello de Sada

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
9.982,50 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
9.438,00 €
Total axuda pública aprobada (€): 
9.438,00
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
8.022,30
FEMP (%): 
85
CA (€): 
1.415,70
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
10
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
0
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Os principais obxectivos do proxecto son os seguintes: 

- Creación, migración e posta en marcha do portal turístico: www.turismosada.gal 

- Promoción do destino 

- Posta en valor do patrimonio 

- Fomento e diversificación dos servizos turísticos

Con todo elos preténdese que o proxecto desenvolva, de maneira íntegra, no marco territorial de Sada ou no seu entorno máis próximo, dentro da ría de Betanzos. 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Acercar o patrimonio marítimo-pesqueiro e o coñecemento sobre os servizos turísticos aos veciños e visitantes. 

Estructurar a oferta dos servizos turístivos e promover a creación de paquetes turísticos a través das actividades de turismo activo e turismo verde. 

Dar difusión á oferta gastronómica de maneira clara e atractiva. 

Principais actividades do proxecto: 

Creación e posta en marcha dun website deseñado como ferramenta fundamental tanto a nivel informativo como no ámbito promocional, donde os usuarios/as poidan acceder interactuando e subindo contidos en base á súa propia experiencia persoal. 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico 2: Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en sentido amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento de emprego. 

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxectivo específico 2.1: Identificar ao final do período, ao Golfo Ártabro como un destino turístico de referencia a nivel ambiental, paisaxístico e mariñeiro, dentro do xeodestino Rías Altas. 

Liña de actuación 2.1.1: Desenvolver un produto turístico diferenciado e competitivo. 

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)