Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proceso Selección Administrativo GALP Golfo Ártabro Sur: Publicación da Lista e puntuación final provisional.

Proceso Selección Administrativo GALP Golfo Ártabro Sur: Publicación da Lista e puntuación final provisional.

 
 
 
 
 
 
O proceso selección e contratación de persoal loboral na Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur" Programa FEMP 2014-2020


Seguindo o procedementos das Bases para este proceso selectivo, públicase a puntuación obtida na entrevista persoal (Proba 3) polas persoas candidatas admitidas no proceso e a sí mesmo públicase a lista provisional coa puntuación total das candidaturas, e ábrese o período de alegacións de dous días hábiles (de luns a venres) a contar dende o día seguinte á data de publicación da presente comunicación. 


Para ver documento hacer click aquí