Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Os resultados obtidos nas tres fases do proceso de selección de persoal administrativo do GALP A Mariña-Ortegal, son os que figuran no documento anexo, indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada un deles:

/sites/default/files/21.09.14_resultados_finais.pdf

Elevándose a definitiva a proposta do Comité de Selección para ocupar o posto de Administrativo do GALP A Mariña-Ortegal.

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Administrativo para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020).

Anuncio para a contratación dunha Asistencia Técnica especializada para levar a cabo os servizos de auditoría das contas xustificativas das subvencións a xustificar na anualidade 2021; así como dos gastos de funcionamento e animación do GALP Golfo...

Páxinas