Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Modelos de presentación

Modelos de memoria para proxectos de cooperación

  • Modelo de memoria e orzamento para a solicitude - PDF icon Descargar pdf - Descargar doc
  • Acordo de cooperación: documento a asinar polos socios cooperantes no que se establecen os obxectivos do proxecto, as accións que se levarán a cabo para conseguilos, as actuacións de cada un dos participantes, a participación económica e o cronograma - PDF icon Descargar pdf- Descargar doc