Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Normativa

Axudas para proxectos EDLP

Resolución do 28 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se acorda a ampliación do prazo para a resolución definitiva das solicitudes de axuda da convocatoria 2017 presentadas ata o 1 de marzo ao abeiro da Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020 (financiadas polo Fondo Europeo da Pesca) ata o día 1 de setembro de 2017.

ORDE do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP) aprobadas pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2016.

ORDE do 29 de decembro de 2016 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2017 para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP) aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, tramitado como anticipado de gasto.

Colaboración entre a Consellería do Mar e a Axencia de Turismo de Galicia

Acordo de colaboración entre a Consellería do Mar e a Axencia de Turismo de Galicia para a coordinación de actuacións públicas sobre o turismo na comunidade autónoma de Galicia ao abeiro dos programas de desenvolvemento pesqueiro no marco do FEMP 2014-2020.

Acceso á sede electrónica

Acceso á sede electrónica do procedemento PE155A sobre as axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativas

Regulamentos europeos

Instrucións GALP