Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MELLORA NA EFICIENCIA E COMPETITIVIDADE NO PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN NA CONFRARÍA DE PESCADORES VIRXE DO CARME DE RIANXO

O proxecto consiste na adquisición de equipo para poder realizar de maneira óptima todas as fases do proceso de comercialización desde a primeira venda na lonxa:

  1. O persoal administrativo da Confraría supervisará o pesaxe dos moluscos extraídos e asegurarase de que se axusta ao tope establecido para cada especie emitindo vales de venda onde se especifique: especie, cantidade e produtor que vende. E supervisará a colocación de ditos vales nas caixas de cada produto.

  2. Participará no proceso de venda, dando seguimento da subasta dos lotes e levará a cabo a adxudicación dos vales de venda por medios informáticos, coa posterior emisión dos documentos de rexistro e transporte, e encargarase de toda a facturación

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Miguel Ángel Iglesias Romero / Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo
Datos de interese: 
http://www.cofradiarianxo.org/
Perfil empresarial: 
Contraría de pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvo
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
25/08/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
2
Anualidades: 
2017
Data fin de execución: 
31/10/2017
Ámbito de aplicación: 

Rianxo, A Coruña 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
29.270,00€
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
29.270,00€
Total axuda pública aprobada (€): 
29.270,00€
% Subvención: 
100%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
24.879,50€
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
4.390,50€
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
720
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 
  • Incrementar o emprego e a cohesión territorial

  • Fomentar la comercialización y la transformación

  • Dotar á Confraría dos equipos de oficina axeitados para desenvolver a súa actividade de xeito informatizado, desde a subasta dos produtos na lonxa, control de ingresos de cada mariscador/a, facturación, etc. 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Permitir a todas as persoas que dependen deste traballo levar a cabo dunha forma correcta e produtiva as súas actividades coas infraestruturas adecuadas. Respondendo así á boa xestión e as grandes labores de mantemento levadas a cabo en todos os bancos marisqueiros tanto de pé coma de flote que posúe a entidade, o que repercute nos ingresos medios obtidos polos profesionais do sector. 

Principais actividades do proxecto: 

Adquisición de equipo para poder realizar de maneira óptima todas as fases do proceso de comercialización desde a primeira venda na lonxa:

1. O persoal administrativo da Confraría supervisará o pesaxe dos moluscos extraídos e asegurarase de que se axusta ao tope establecido para cada especie emitindo vales de venda onde se especifique: especie, cantidade e productor que vende. E supervisará a colocación de ditos vales nas caixas de cada produto.

2. Participará no proceso de venda, dando seguimento da subasta dos lotes e levará a cabo a adxudicación dos vales de venda por medios informáticos, coa posterior emisión dos documentos de rexistro e transporte, e encargarase de toda a facturación

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, a través do valor engadido dos productos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños. 

Obxectivo específico da EDLP: 

Conseguir a cooperación entre entidades do sector para mellorar a valorización dos recursos pesqueiros a través da promoción comercial e a aposta pola súa calidade diferencial. 

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)