Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 14/05/2024

Unha vez transcorrido o prazo de alegacións (2 días hábiles) sen terse presentado reclamacións, elevase a proposta da Comisión de Seleccion do GALP A Mariña-Ortegal a definitiva, no enlace seguinte:

Publicadodd: 09/05/2024

Unha vez finalizada a entrevista, pásanse a publicar os resultados obtidos polos/as candidatos/as nas tres fases do proceso de selección, por orde de puntuación total obtida, no seguinte enlace:

Publicadodd: 29/04/2024

Transcorrido o prazo de alegacións aos resultados publicados,  publícanse os Resultados DEFINITIVOS ...

Publicadodd: 24/04/2024

Unha vez transcorrido o prazo de alegacións aos resultados publicados, e non habéndose producido alegacións á proba escrita celebrada o 17 de abril de 2024, publícanse os Resultados definitivos acadados na Primeira Fase do procedemento de selección (FASE 1ª.- Proba Escrita),  asi como os resultados provisionais acadados na segunda fase do procedemento de selección (FASE II- Concurso de méritos) polas persoas que superaron a Fase I (proba escrita)  indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada unha delas:

Páxinas