Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Resultado do proceso de selección

 

Realízase a publicación das puntuacións obtidas polos/as aspirantes na segunda fase do proceso selectivo correspondente á entrevista persoal así como o nome da persoa seleccionada

 

RESULTADOS DA ENTREVISTA PERSOAL

 

 

 

NOME DNI PUNTUACIÓN
MARTÍNEZ SANTOS, Paula 76.826.587D 1,50
PORTELA ARDE, Rosa Paula 76.929.196M 1,50
RODRÍGUEZ GIRÁLDEZ, Ana Isabel 35.459.401W 1,75

 

En consecuencia coa suma das puntuacións outorgadas nas dúas fases do proceso selectivo resulta seleccionada a seguinte aspirante:

 

RODRÍGUEZ GIRALDEZ, Ana Isabel 15,25 puntos