Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CURSO COMPETENCIAS NO DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE TURISMO MARIÑEIRO NO ÁMBITO DO GALP RÍA DE PONTEVEDRA

Os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) de Galicia están a traballar dende hai anos, de xeito individual e coordinadamente, no desenvolvemento do turismo mariñeiro. Froito de esta colaboración xurdiu o proxecto MarGalaica, que trata de aglutinar e incorporar toda a oferta de turismo mariñeiro de Galicia.

Os GALP de Galicia, a través de Margalaica no ano 2017 están a por en marcha a Ruta dos Faros de Galicia, un proxecto de grande ruta que, recorrendo toda a costa de Galicia pretende integrar recorridos, recursos, visitas a Faros, oferta de restauración e actividades turísticas, especialmente as de contido mariñeiro, así como visitas a portos pesqueiros e Lonxas.

Neste contexto, dende Margalaica Turismo Mariñeiro preténdese potenciar a presenza de actividades de turismo mariñeiro na Ruta dos Faros de Galicia, ao tempo que se persigue consolidar a oferta de turismo mariñeiro existente e por en marcha iniciativas que estean a dar os primeiros pasos.

Os destinatarios dos cursos son:

-Mulleres profesionais do mar ou con vínculos familiares co sector do mar.

-Xoves, ata 35 anos profesionais do mar ou con vínculos familiares co sector do mar.

-Propietarios, traballadores e familiares de estaleiros, carpinterías de ribeira e embarcacións tradicionais.

O curso adaptaranse ás necesidades e composición do alumnado. Os contidos estarán orientados a aportar aos prestadores de actividades de turismo mariñeiro as capacidades mínimas para dirixirse ao mercado para a captación de usuarios (clientes), a creación de produtos e experiencias e a xestión da actividade de turismo mariñeiro. 

 A data de realización do curso presencial será o  18 de setembro de 2017 e terá unha duración de tres horas, de 17 a 20 horas. Confirmarase a todas as persoas inscritas o lugar e local dentro do territorio GALP Ría de Pontevedra.

O prazo para a presentación de solicitudes de participación remata o 14 de setembro ás 23:59h. As solicitudes deberán ser feitas remitindo o impreso adxunto a gac6@accioncosteira.es

Nos seguintes enlace podemos descargar o impreso de solicitude e información complementaria:

ANUNCIO:

BASES:

IMPRESO DE SOLICITUDE: