Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eficiencia enerxética e mellora da trazabilidade (GALP 6 - 051)

O PERCEBEIRO, S.L. pretende mellorar a eficiencia enerxética de seu proceso produtivo e a trazabilidade dos seus produtos procedentes da pesca costeira artesanal, e que elabora no seu Centro sito nos Departamentos 51 a 54 do Edificio de Exportadores de O porto Pesqueiro de Marín, Concello de Pontevedra

Datos xerais
Acrónimo: 
Percebeiro (GALP 6 - 051)
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
O PERCEBEIRO, S.L
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Empresa privada
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
17/08/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
12
Anualidades: 
20017 - 2018
Data fin de execución: 
31/10/2018
Ámbito de aplicación: 

Marín

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
164.055,00
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
61.700,00
Total axuda pública aprobada (€): 
46.275,00
% Subvención: 
75
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
39.333,75
FEMP (%): 
85
CA (€): 
6.941,25
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
22,14
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo xeral do presente proxecto de investimento, consiste na EFICIENCIA ENERXÉTICA E MELLORA DA TRAZABILIDADE para a comercialización dos produtos do mar que elaboramos no Centro de Elaboración, transformación e comercialización de produtos do mar, e cuxa execución nos permitirá obter un importante aforro enerxético e unha mellora substancial do sistema de xestión e organización do proceso produtivo o que aumentará o valor engadido dos produtos procedentes da pesca costeira artesanal da zona, incluíndo a acuicultura e o marisqueo.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

A implementación de innovacións tecnolóxicas para a mellora de eficiencia enerxética nos procesos de elaboración, transformación e comercialización, permitirá:

-  un aforro no consumo de enerxía eléctrica, con menor impacto ambiental e o apoio á mitigación do cambio climático.

- mellora o seu rendemento e competitividade económica. En consecuencia, contribuirase á mellora da competitividade do sector pesqueiro e a dignificación das profesións do mar, favorecendo o mantemento de emprego dentro do sector.

Este proxecto contribuirá a reforzar a súa actividade económica, o que favorecerá o aumento das posibilidades de traballo, das condicións de vida e do atractivo do sector pesqueiro para cubrir as necesidades de substitución xeracional. Todo iso, redundará na cohesión e o benestar social do territorio GALP Ría de Pontevedra.

Principais actividades do proxecto: 

1.- Mellorar a competividad e o resultado económico da entidade promotora mediante a mellora da eficiencia enerxética e un maior aforro de enerxía eléctrica no desenvolvemento do proceso de elaboración e comercialización de produtos galegos de alta calidade elaborados de forma artesanal.

2.- Mellorar substancialmente a operatividade do sistema de xestión e organización do centro de transformación dos produtos procedentes da pesca costeira artesanal do territorio, en óptimas condicións de traballo,

seguridade, e trazabilidad, en consonancia coas actuais esixencias da

normativa sanitaria.

3.- Promocionar e diferenciar o distintivo de calidade dos produtos do mar procedentes das capturas locais, de tal forma que cheguen ao consumidor en óptimas condicións de trazabilidad e seguridade

alimentaria, o que incrementará o valor engadido dos peixes e mariscos, e por tanto beneficiará o resultado económico

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

1. Aumentar o valor, a creación de emprego, a atracción da mocidade e promoción da innovación e do coñecemento en todas as fases da cadea de subministro dos produtos da pesca e da acuicultura.

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1.1. Revalorización dos produtos do mar, trazabilidade, diversificación da oferta e melloras na comercialización e na promoción.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)