Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MAR DAS ILLAS Atlánticas: apoio ao desenvolvemento de iniciativas turísticas dende o sector pesqueiro (MAR DAS ILLAS 3).

O principal obxectivo do proxecto é conseguir o recoñecemento do traballo dos profesionais da pesca no ámbito territorial do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.

Coa execución do proxecto agárdanse conseguir os seguintes resultados:

 1.        Posta en marcha de iniciativas de turismo mariñeiro e pesca turismo en cada unha das Rías Baixas.

2.         Tres cursos de Sostibilidade de actividade pesqueira e turística.

3.         Aló menos, tres Proxectos piloto de pesca turismo e turismo mariñeiro.

4.         Publicación en papel e on line de protocolos de seguridade para actividades de turismo mariñeiro.

5.         Publicación en papel e on line de protocolos de comunicación das actividades de turismo mariñeiro tanto ao público participante nas mesmas como as administración no seu proceso de posta en marcha.

6.         Edición de material promocional: folletos e cartelería en diferentes idiomas.

7.         Organización de xornadas abertas á cidadanía e inclusivas de tuirsmo mariñeiro e pesca turismo

8.         Visita de estudo ao Mediterráneo para coñecer Boas Prácticas.

9.         Primeiras xornadas internacionais para profesionais da pesca de turismo Mariñeiro.

10.   Web de difusión das iniciativas de turismo mariñeiro desenvolvidas.

Datos xerais
Acrónimo: 
MAR DAS ILLAS 3
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
GALP Ría de Pontevedra
Datos de interese: 
Otras entidades participantes: GALP Ría de Arousa e GALP Ría de Vigo - A Guarda Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia Asociación Mar Seguro de Galicia Federación Provincial de Confrarías de Pescadores da Provincia de Pontevedra As entidades participantes que non son GALP, están redicadas no ámbito do GALP Ría de Vigo – A Guarda mais o seu ámbito de actividade abrangue os dos tres Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro.
Perfil empresarial: 
-
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
ORDEN de 3 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de cooperación interterritoriales y trasnacionales de los grupos de acción local
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
31/05/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
16
Anualidades: 
2019-2020
Data fin de execución: 
01/10/2020
Ámbito de aplicación: 

Toda a zona de influencia do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia: Boiro, Cambados, Catoira, O Grove, A Illa de Arousa, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribadumia, Ribeira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa / Bueu, Marín, Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Meaño / Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, O, Baiona, Rosal, Oia, A Guarda.

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
21.515
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
21.515
Total axuda pública aprobada (€): 
21.515
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
18.287,75
FEMP (%): 
85
CA (€): 
3.227,25
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
24
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo xeral do proxecto é conseguir o recoñecemento do traballo dos profesionais da pesca no ámbito territorial do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.

Os obxectivos específicos que se pretenden son:

 • Apoio e formación aos profesionais do sector pesqueiro no ámbito turístico a través da continuidade do traballo de cooperación entre técnicos de diferentes administracións implicadas no turismo mariñeiro.

 • Investigación e desenvolvemento de medidas incluídas no Código de boas prácticas na pesca e turismo mariñeiro.

 • Valorización do modo de vida mariñeiro e interpretación das diferentes modalidades de pesca, marisqueo e acuicultura artesanal das Rías Baixas a través da apertura á sociedade e o intercambio de boas prácticas con outros territorios da Unión Europea.

Desenvolvemento de actividades inclusivas e adaptadas a diferentes perfís de visitantes.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Os resultados previstos son os seguintes:

 • A posta en marcha de iniciativas de turismo mariñeiro e pesca turismo polos profesionais do sector do mar que realizan a súa actividade no ámbito do Parque Nacional das Illas Atlánticas

 • A promoción de actividades de diversificación para o recoñecemento do traballo dos profesionais da pesca no Parque Nacional das illas Atlánticas.

 • A dotación de ferramentas aos axentes do sector que quedarán en mans da Federación provincial de Confrarías de Pontevedra para a súa difusión entre os membros do Sector pesqueiro que queiran emprender en actividades de diversificación .

O reforzo da gobernanza e o empoderamento do sector pesqueiro das Rías Baixas a partir da súa participación en programas de formación, que van a mellorar as capacidades dos mariñeiros/as, mariscadoras e outros colectivos relacionados co sector pesqueiro que queiran desenvolver actividades turismo mariñeiro e pesca - turismo

Principais actividades do proxecto: 

As principais actividades a desenvolver no marco do proxecto son as seguintes:

 • Tres cursos de Sostibilidade de actividade pesqueira e turística.

 • A posta en marcha de aló menos, tres Proxectos piloto de pesca turismo e turismo mariñeiro.

 • Publicación en papel e on line de protocolos de seguridade para actividades de turismo mariñeiro.

 • Publicación en papel e on line de protocolos de comunicación das actividades de turismo mariñeiro tanto ao público participante nas mesmas como as administración no seu proceso de posta en marcha.

 • Edición de material promocional: folletos e cartelería en diferentes idiomas.

 • Organización de xornadas abertas á cidadanía e inclusivas de turismo mariñeiro e pesca turismo

 • Primeiras xornadas internacionais para profesionais da pesca de turismo Mariñeiro.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Objetivo estratégico de la EDLP:

2. Apoyar a la diversificación dentro o había sido de la pesca comercial, apoyo al aprendizaje permanente, a la creación de empleo y a la mejora del bienestar social de la zona costera.

3. Impulsar e aproveitar o patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras e acuícolas.

4. Protección e posta en valor do patrimonio

5. Fomentar a cooperación

 

 

 

 
Obxectivo específico da EDLP: 

Objetivo específico de la EDLP:

2.1.1. Diseño e iniciativas de turismo desestacionalizado apoyado en el sector pesquero y la cultura y tradición marinera.

2.1.2. Mellora da oferta de produtos e servizos de integración intersectorial, abondando en medidas para a desestacionalización do turismo e na sostibilidade das iniciativas.

3.1.1. Mellora da capacidade das comunidades para a adopción de prácticas de conservación, protección, mitigación de impactos sobre o patrimonio natural e para a súa posta en valor.

4.1.2. Reconstruír, valorizar e contribuír a mantener e a difunfir o patrimonio con maior vinculación ao mar e ás actividades costeiras.

5.1.1. Actuacións de cooperación no seo do sector pesqueiro

5.1.2. Promoción de aprendizaxe permanente

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)