Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PORTOS SOSTIBLES: ACTUACIÓN PREVENCIÓN E CONCIENCIACIÓN EN MEDIO AMBIENTE MARIÑO

Este proxecto ten tres accións:

1ª.- pretende dispoñer das estruturas necesarias para que o Club Náutico poida mellorar a zona peonil coa instalación dunha recollida de lixo, de prevención contraincendios e loita contra hidrocarburos

2ª formación e concienciación en materia medioambiental, boas practicas, mediante impartición de clases, charlas e seminarios os rapaces das escolas náuticas con manuais de sensibilización ambiental, durante a campaña veraniega nos eses de maior actividade e a volume de xente na costa.

3ª Colocación de paneis e carteis nas instalacións portuarias, sobre a boa utilización dos recursos como a enerxía e a auga, farolas con iluminación led exterior e sensores de movemento que permiten un aforro  de preto do 60%, e sistemas de seguridade como aros salvavidas.

Nesta terceira actividade incluíuse a nova web e campaña de marketing e redes sociais, que contribuirán a expandir, dar a coñecer, e dar maior valor o proxecto de sensibilización medioambiental.

Datos xerais
Acrónimo: 
GALP 6 - 151
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO
Datos de interese: 
www.nauticoportonovo.com
Perfil empresarial: 
Privado
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ao abeiro das EDLP, no marco do FEMP 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019.
Convocatoria - ano: 
2020
Data de aprobación: 
18/08/2020
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
14
Anualidades: 
2 (2020 - 2021)
Data fin de execución: 
-
Ámbito de aplicación: 

Sanxenxo – Ría de Pontevedra

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
21.422,80 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
17.782,89 €
Total axuda pública aprobada (€): 
17.782,89 €
% Subvención: 
-
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
15.115,46 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
2.667,43 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 
  • Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras e acuícolas, incluídas as operacións de mitigación do cambioclimático.
  • Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo.
  • Plantexar un enfoque da protección do medio ambiente, como medida de conservación dos recursos naturais, que xere emprego e cohesión territorial.
  • Potenciar as actividades que preserven o patrimonio cultural e paisaxístico (recollida e limpeza de désechos mariños Mellora ambientais, e concienciación no ámbito litoral.
  • Desenvolver un enfoque sostible mediante a aplicación de medidas que favorezan a protección do medio ambiente e a mellora do cambio climático.
  • Promover a concienciación ecolóxica e ambiental e aproveitamento sostible do patrimonio ambiental das zonas costeiras.
  • Xerar un empleo mais estable de maior calidade os traballadores do Club. Conxugar e utilizar as sinerxías xeradas entre este proxecto e o resto de actividades do Club.
Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Club Náutico disporá dunha base para a instalación de equipamento para a loita contra o fume marítimo, loita contra a contaminación mariña, e recollida de augas negras e grises e das embarcacións, así como de contedores para o  lixo selectivo. Con estes equipos mellorarase a prevención medio ambiental mariña e o litoral. Pois permitira atender sinistros marítimos por incendios en embarcacións, contaminación mariña por hidrocarburos e recollida de augas de sentinas e negras.

Isto permitirá unha resposta practicamente inmediata en caso de suceder estes desastres marítimos.

Minimizará os tempos e os custes de resposta de cara a unha intervención en caso de accidentes marítimos, aforrando tempo e diñeiro público.

Redución de a pegada ecolóxica o implantar novas luminarias led, mais axeitados o medio ambiente mediante, con sensor de movemento evitando así o gasto de enerxía innecesaria, calculado nun 60% menos.

Implantación de Iniciativas de melloras ambientais e concienciación ecolóxica no ámbito litoral, mediante a formación nos cursos propostos nos meses de xullo e agosto para unha media de máis de 100 rapaces.

Incrementar a concienciación ambiental mediante campaña de divulgación do uso correcto da auga e da enerxía., mediante a colocación de carteis permanentes de información e divulgación de boas practicas medioambientais.

Implementación de novos sistemas de seguridade e medio ambiente nas instalacións, coa colocación de paneis informativos de consellos de consumo, instalación de novos elementos de salvamento e seguridade marítima como aros salvavidas e extintores.

Mellora das instalacións do Club.

Principais actividades do proxecto: 

1ª.- Pretende dispoñer das estruturas necesarias para que o Club Náutico poida mellorar a zona peonil coa instalación dunha recollida de lixo, de prevención contraincendios e loita contra hidrocarburos

.- Formación e concienciación en materia medioambiental, boas practicas, mediante impartición de clases, charlas e seminarios os rapaces das escolas náuticas con manuais de sensibilización ambiental, durante a campaña veraniega nos eses de maior actividade e a volume de xente na costa.

.- Colocación de paneis e carteis nas instalacións portuarias, sobre a boa utilización dos recursos como a enerxía e a auga, farolas con iluminación led exterior e sensores de movemento que permiten un aforro  de preto do 60%, e sistemas de seguridade como aros salvavidas.

Nesta terceira actividade incluíuse a nova web e campaña de marketing e redes sociais, que contribuirán a expandir, dar a coñecer, e dar maior valor o proxecto de sensibilización medioambiental.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

A contribución o proxecto consiste en:

Actividade 1: dispoñer dunha instalación de medios de preservación do litoral costeiro, mediante unha plataforma onde se instalará un equipo contra incendios mariño móbil, un equipo móbil de recollida de augas grises e negras de embarcacións, un contedor con material contra contaminación mariña, e tres contedores de lixo selectivo. Isto contribuirá reducir os custes, e permitindo poder atallar posibles accidentes ambientais, unha maior seguridade do entorno mariño e unha rápida resposta en caso de algunha catástrofe, así como dispoñer de ferramentas de loita contra a contaminación e lume marítimos.

Actividade 2: a formación, divulgación e información de boas practicas en medio ambiente, e fomentar dun xeito transversal a concienciación no respecto a medio ambiente mediante a impartición de un módulo en boas practicas medio ambientais nos cursos que o Club imparte durante os meses de xullo e agosto. Realízanse un curso por semana con unha media de 12 persoas.

Actividade 3: a concienciación en temas de boas practicas medio ambientais, e o aforro enerxético mediante a divulgación e información con paneis informativos de consellos de consumo responsable nas instalacións flotantes, instalación de luminarias de aforro de enerxía e elementos de seguridade marítima, con instalación de farolas led con sensor de movemento, carteis indicadores de consumo responsable de auga e enerxía e colocación de elementos de aros salvavidas e extintores. Permitirá concienciar nas boas practicas os usuarios (preto de 2.000 no verán), así como reducir a pegada ecolóxica e mellor eficiencia enerxética

Obxectivo específico da EDLP: 

Reducción de riscos ambientais.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)