Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mellora da comercialización da anguía procedente da pesca artesanal

Unha vez capturada, e ata que acoden os compradores, a anguía debe ser estabulada en piscinas que se atopan na lonxa de Arcade. Como nalgúns casos, os compradores precisan dun volume mínimo de quilos, que implica capturas de mais dunha xornada, é preciso que a anguía permaneza algún tempo nesas piscinas. Nese periodo son imprescindibles unhas correctas condicións de estabulación para garantir a supervivencia dos exemplares. 

Con este proxecto preténdese manter baixo control un dos parámetros mais relevantes neste proceso: a temperatura da auga.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de pescadores "Virxe do Carme" de Arcade
Datos de interese: 
https://www.lonxasgalegas40.gal/arcade/
Perfil empresarial: 
Confraría de pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro par
Convocatoria - ano: 
2021
Data de aprobación: 
10/08/2021
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
4
Anualidades: 
2021
Data fin de execución: 
20/12/2021
Ámbito de aplicación: 

Enseada de San Simón

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
16.189,80 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
13.380 €
Total axuda pública aprobada (€): 
10.035 €
% Subvención: 
75 %
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
8.529,75 €
FEMP (%): 
85 %
CA (€): 
1.505,25 €
CA (%): 
15 %
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
4
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Mantemento da temperatura óptima nas piscinas

- Diminución do tempo de traballo dos pescadores

- Mellora das condicións de vida dos pescadores e conciliación da vida familiar e laboral

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

- Control da temperatura das piscinas de estabulación: regulando e controlando a temperatura das piscinas, mellorarase a calidade e as condicións hixiénicas e de saúde pública das anguías estabuladas na fase inmediatamente anterior á venta, diminuíndo o estrés e incrementando a supervivencia das mesmas

- Diminución do tempo de traballo e da inquendanza dos pescadores: na medida en que non terán que estar pendentes continuamente da renovación da auga das piscinas, nin terán que acudir polas noites a comprobar o estado das anguías

- Mellora das condicións de vida e conciliación do traballo coa vida familiar

Principais actividades do proxecto: 

- Instalación do equipamento: durante o tempo que as anguías permanecen estabuladas, débese cumprir cunhas condicións físico-químicas óptimas (temperatura, pH, amoníaco, nitritos, oxíseno disolto...). Como o plan de xestión abarca de febreiro a outubro, un dos principais problemas é o mantemento das anguías nas piscinas no verán, debido á temperatura que alcanza a auga, xa que podería acadar rexistros que supoñan unha temperatura crítica para a anguía e provocar mortalidades elevadas.

- Xornada formativa: a persoa responsable da instalación, explicará as persoas que traballan con anguía os novos métodos de traballo co novo equipo, e a súa relevancia para o proceso de comercialización. Nesta xornada participarán como mínimo catro pescadoras de anguía

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos pesqueiros, e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños

Obxectivo específico da EDLP: 

Introducir procesos innovadores na produción, comercialización e distribución de produtos locais do mar

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)