Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laboratorio Análises

Creación dun laboratorio de análises de toxinas xenético para garantir a trazabilidade do berberecho galego e das augas, nunha edificación propiedade da Confraría de Noia.

Datos xerais
Acrónimo: 
Marcanoia
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia
Datos de interese: 
www.cofrarianoia.es
Perfil empresarial: 
Confraría de Pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro do 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participatio (EDLP) aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
12/07/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
19
Anualidades: 
2019-2020
Data fin de execución: 
31/10/2019
Ámbito de aplicación: 

Noia

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
513.270,40 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
459.277,57 €
Total axuda pública aprobada (€): 
200.000,00 €
% Subvención: 
43,5
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
170.000,00 €
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
30.000,00 €
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
2
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Creación dun laboratorio de análises físico-químico, micro-biolóxico de augas, e trazabilidade xenética, complemento da marca de calidade para garantir a salubridade do produto extraído no marco do plan de xestión e/ou explotación do que é titular e que xestiona en réxime de exclusividade a Confraría de Pescadores de Noia, así como de quen o solicite.

 

 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

1) Garantir a salubridade do produto antes da recolección da primeira venda e no punto de venda que a Confraría posúe na Lonxa de Testal, a través da creación dun laboratorio, así como de calquer entidade ou persoa que solicite os servizos que se prestarán antes citados.

2) Obter datos inmediatos do estado das augas.

3) Garantir a trazabilidade do berberecho galego, tralos resultados obtidos no proxeto Valober.Gal

Principais actividades do proxecto: 

A creación dun laboratorio de análises de toxinas (físico-químico) xenético para garantir a trazabilidade do berberecho galego e das augas (micro-biolóxico) suporá trala aplicación de I+D+I un valor engadido en canto á garantía de salubridade diaria, ca inmediata análise e detencción de posibles impedimentos á comercialización con total garantía de prodtuo e do medio mariño así como a súa trazabilidade.

O laboratorio estaría instalado no edificio propiedade da confraría sito na Rúa Uruguay, 1 15.200 Noia, A Coruña, actualmente en desuso.

Os últimos episodios de toxina detectada pola Consellería do Mar, despoos da primeira venda do produto, supuxo unha importante perda económica para os maricadores/as e a propia entidade, catro veces nos últimos 4 anos. Así como varios días que se tivo que ir a traballar e vir de volta sen poder capturar, todo isto evitaríase cun laboratorio de análises.

As actividades descritas veñen a consolidar os proxectos como Valober e Comerxustenta, có obxectivo de acadar unha diferenciación nos mercados para o berberecho de Noia e así poder conquerir unha sustentabilidade económica, pesqueira, social e medioambiental do plan de xestión do que viven directamente mais de 1.500 familias da zona da Ría de Noia.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo 1: Sector Pesqueiro

Obxectivo específico da EDLP: 

1.4: Fomento dunha acuicultura sostible ambientalmente, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)