Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mellora do proceso produtivo do Polbo de Lonxa

O proxecto consiste nun investimento nas instalacións da Confraría de Lira, orientado cara a mellorar a súa capacidade produtiva, a súa eficiencia en custes e de consumo de enerxía no procesado do Polbo de Lonxa.

Datos xerais
Acrónimo: 
Polbo de Lonxa 2020
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores de Lira
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Confraría de Pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro do 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participatio (EDLP) aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2020
Data de aprobación: 
30/07/2020
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
9
Anualidades: 
2020
Data fin de execución: 
31/12/2020
Ámbito de aplicación: 

Porto de Portocubelo en Lira, concello de Carnota

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
411.799,97 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
340.330,55 €
Total axuda pública aprobada (€): 
272.264,44 €
% Subvención: 
80
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
231.424,77 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
40.839,67 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
1
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

-Ampliación da capacidade produtiva das actuais instalacións para o procesado do produto: cámara de frío, túnel de ultraconxelado e cámara de conxelación.

-Mellora das condicións sanitarias mediante a adecuación das instalacións.

-Aforro enerxético, mellora da eficiencia produtiva do polbo artesanal mediante a mellora do aillamento térmico das cámaras de conxelado e de frío e o mellor consumo dos equipos.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

-Aumentar a capacidade produtiva de procesado do polbo (limpiado, eviscerado e ultraconxelado) pasando de 2.000 kg ao día a 10.000 kg.

-Mellorar a eficiencia produtiva mediante a reducción relativa de custes de produción pola maior eficiencia das novas instalacións respecto ao aforro enerxético: maquinaria con menor consumo, maior aillamento térmico das cámaras.

-Os resultados anteriores redundarán no incremento dos beneficios da actividade de procesado de polbo de lonxa.

Principais actividades do proxecto: 

-Actividade 1: obra civil e cambio de ubicación das escaleiras (con ampliación da pasarela metálica para acceso á sala de máquinas) para acondicionamento das zonas de traballo e adecuación da planta de procesado aos requisitos hixiénicos-sanitarios.

-Actividade 2: acondicionamento para o aforro de enerxía da cámara de almacenamento de produtos conxelados, a cámara de almacenamento refrixerada e dous túneis de conxelación. 

-Actividade 3: se ampliarán e colocarán dous túneis de conxelación (equipos frigoríficos).

-Actividade 4: Posta en marcha de cámara frigorífica e cámara de conxelación.

-Actividade 5: colocación de cadro eléctrico e elementos comúns (alarmas e autómatas).

-Actividade 6: Adquisición de máquinas de procesado e mobiliario.

-Actividade 7: Adquisición de caixas con rexilla para conxelación, e compra de bases con rodas para o transporte de ditas caixas.

-Actividade 8: Sistema de captación de auga salgada para as instalacións.

-Actividade 9: Sistema de pesaxe, etiquetado e trazabilidade.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo Estrátexico 1. Sector pesqueiro.
 

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1. Promover un sector pesqueiro ambientalemte sostible, eficiente en recursos, innovador, competitivo e baseado no coñecemento.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)