Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O GALP A Mariña-Ortegal mantén abertas as súas axudas ata o 1 de marzo

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, mantén abertas as súas axudas FEMP ata o 1 de marzo de 2021-

ÚLTIMA CONVOCATORIA- unha gran oportunidade para todos aqueles emprendedores que desexen promover algún proxecto relacionado co mar.

As posibles liñas de actuación do teu proxecto son:

  1. Mellora da competitividade do sector pesqueiro
  2. Creación de emprego e diversificación da economía das zonas pesqueiras
  3. Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental
  4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras
  5. Reforzo das comunidades na gobernaza
  6. Fomento da cooperación

Infómación en: Rúa Misericordia, nº35 Baixo -27850 Viveiro (Lugo)- Tlf: 982563355 / 604034748 ou na web do GALP: https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal

https://www.cronica3.com/2021/02/o-galp-a-marina-ortegal-manten-abertas-as-suas-axudas-femp-ata-o-1-de-marzo/