Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROCESO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE XERENTE DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

Publicacion: 
10/11/2023

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Xerente para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

As condicións e requisitos pódense consultar nas bases que regularán este proceso de selección, que estarán dispostas na páxina web https://galp.xunta.gal/, ou chamando o teléfono: 986507122 en horario de 09:00 a 14:00 horas de luns a venres.

As solicitudes serán presentadas no prazo máximo de 15 días hábiles contados dende a última publicación nos medios indicados na Base Cuarta (o prazo remata o 1 de decembro  ás 14:00 horasdebendo realizarse segundo o modelo que se xunta como Anexo I ás Bases.

ANEXO I:

ANUNCIO:

BASES:

TEMARIO: