Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución Definitiva da Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal de proxectos da 1ª fase de adxudicación de 2021

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal, en xuntanza celebrada o día 6 de abril de 2021, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP e publicada a proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou que esta proposta provisional pase a ser definitiva quedando tal e como se pode ver no documento adxunto: /sites/default/files/resolucion_definitiva_publicacion_14-04-2021.pdf

https://www.dropbox.com/s/42usvtrvxooiyxf/resolucion%20definitiva%20_pub...

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea dereito a favor dos solicitantes propostos.