Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PERITO INDEPENDENTE PARA VALORACIÓN PREVIA E DE OBRA DE PROXECTOS DE CONSTRUCIÓN PRESENTADOS AO ABEIRO DA EXTRATEXIA DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP), APROBADA AO GALP COSTA DA MORTE

Publicacion: 
19/01/2024

Expediente GALP3-2024-006

Servizo de Perito Independente para Valoración Previa e de Obra de Proxectos de Construción Presentados ao Abeiro da Extratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobada ao Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 

DATA PUBLICACIÓN 19 DE XANEIRO DE 2024 - DATA LÍMITE PRESENTACIÓN OFERTAS 29 DE XANEIRO DE 2024

ANUNCIO CONTRATACIÓN

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE

ANEXO III OFERTA ECONÓMICA