Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PERITO INDEPENDENTE PARA VALORACIÓN PREVIA E DE OBRA DE PROXECTOS DE CONSTRUCIÓN PRESENTADOS AO ABEIRO DA ORDE DO 14 DE SETEMBRO DE 2023 (DOG num. 183 do martes 26 de setembro de 2023)