Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL ADMINISTRATIVO DO GALP RÍA DE PONTEVEDRA

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra convoca un proceso selectivo para a cobertura dun posto de Administrativo para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014 - 2020).

As bases do proceso de contratación pódense consultar na páxina web de acción costeira, no apartado "novas": http://www.accioncosteira.es/novas, e no aportado de contratación de persoal: http://www.accioncosteira.es/contratacion, ou chamando aos teléfonos: 986 184 224 ou no 655 595 335 en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres.

As solicitudes serán presentadas no prazo máximo de 15 días hábiles contados dende o día seguinte a última publicación nos medios especificados na Base 5 as 14:00 horas ante o Grupo de acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra segundo o procedemento que se indica nas Bases de contratación.

Marín a 6 de maio de 2016.

Asdo. José Antonio Gómez Castro