Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CORRECCIÓN ERROS NA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE AXUDAS DO GALP RÍA DE AROUSA

 

Proposta de resolución Provisional de concesión de axudas da convocatoria 2023 e con respecto da partida orzamentaria 770 
 

Detectado erro nos importes subvencionables e subvencionados das anualidades 2023 e 2024 na proposta de Resolución Provisional de concesión de axudas da convocatoria 2023  e con respecto da partida orzamentaria 770, no proxecto:

PE155A-2023-00099- Innovando no sector do mar: 

Onde di:
 
PE155A-2023-00099
I
IRONOR METALURGIA, S.L.
Innovando no sector do mar
7.496,28
43.503,00
 
50.999,28
124,00
50 %
NON
 
 
3748,14
21751,5
 
25.499,64
Non solicitan IVE
SI
No
1
31/10/2024
0,50
 
 
 
 
Debe dicir:
 
 
PE155A-2023-00099
I
IRONOR METALURGIA, S.L.
Innovando no sector do mar
14.992,56
87.006,00
 
101.998,56
124,00
50 %
NON
 
 
7.496,28
43.503,00
 
50.999,28
Non solicitan IVE
SI
No
1
31/10/2024
0,50

 

Procédese a publicar novamente a proposta na páxina web actual e no  taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP, informando de que  non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos:

correccion_de_erros_prop_resolucion_provisional.pdf

 
Coa finalidade de axilizar a resolución, esto será comunicado a todos os promotores contemplados na listaxe para que manifesten a súa intención con respecto da presentación de alegacións. Se non existe unha resposta por escrito abrirase un novo prazo de 5 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación, tal e como se reflicte no artigo 20.1 da Orde do 14 de setembro de 2023 da Consellería do Mar.
 

No caso de non haber alegacións, segundo o anteriormente indicado, esta proposta pasará a ser definitiva, non creando a proposta definitiva ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.