Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NUEVO PRODUCTO, MEJORA CALIDAD, MEJORAS CONDICIONES DE TRABAJO, VALOR AÑADIDO

Proxecto de inversión encamiñado á mellora das instalacións, axustándose ás máisexixentes normativas de calidade, que suporán así mesmo unha mellora das condicións de traballo do persoal da entidade. Por outra parte, realizaránse invesións orientasdas á comercialización dun novo producto de mexillón ecolóxico.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
MOLUSCOS TRONCOSO, S.L.
Datos de interese: 
https://moluscostroncoso.com/
Perfil empresarial: 
ENTIDADE PRIVADA / EMPRESARIO INDIVIDUAL
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
ORDE do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) n
Convocatoria - ano: 
2023
Data de aprobación: 
19/12/2023
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
10
Anualidades: 
2023-2024
Data fin de execución: 
31/10/2024
Ámbito de aplicación: 

O Grove - Pontevedra

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
94.440,39 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
78.049,96€
Total axuda pública aprobada (€): 
39.024,95€
% Subvención: 
50%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
27.317,47€
FEMP (%): 
70
CA (€): 
11.707,49€
CA (%): 
30
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Incorporación de novos produtos (adquirirase maquinaria que permitirá a comercialización do mexillón ecolóxico). Melloras de seguridade alimentaria, calidade do produto, melloras de condicións de traballo para os operarios e operarias (obra acondicionamento).

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

A realización do proxecto suporá unha mellora para o desenvolvemento económico do territorio, implicando a creación dun novo posto de emprego feminino e estable ao longo do ano. Por outra parte, o aumento de produción conseguido con estas inversións, redundará nun maior consumo de provedores locais

Principais actividades do proxecto: 

- Obra. El proyecto contempla la realización de una serie de actuaciones en las instalaciones de la empresa encaminadas a la mejora de la seguridad alimentaria y la calidad final del producto, y adaptándose a las exigencias de la certificación IFS. Además, estas inversiones permitirán mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas de la planta, al suponer la mejora de los aseos y vestuarios, tanto femenino como masculino, e incorporar una zona de comedor.

- Maquinaria. El proyecto contempla la incorporación de grapadoras eléctricas y cerradora de sacos para el envasado del nuevo producto que la empresa comercializará “el mejillón ecológico”. Actualmente, la sociedad cuenta con máquinas cerradoras para el envasado de sus otras líneas de producto, pero, mediante la incorporación a su catálogo del mejillón ecológico se prevé un
aumento de la producción en torno al 10% en el primer año, por lo que los equipos actuales no resultan suficientes para atender la nueva producción de la empresa.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

1.- Aumento do valor, creación de emprego, atracción de mozos e promoción da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos da pesca e da acuicultura

Obxectivo específico da EDLP: 

Reforzar o posicionamento social do sector pesqueiro como sector estratéxico da Ría de Arousa

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)