Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 08/08/2023

O GALP Golfo Ártabro Norte debe contar co persoal necesario con formación e capacidade para a realización das funcións que ten encomendadas como entidade colaboradora da Consellería do Mar na xestión da EDLP do GALP no período FEMPA 2021-2027.  A cláusula 17ª do Convenio de colaboración asinado coa Consellería do Mar establece as características e condicións do persoal do GALP e a súa selección e...

Publicadodd: 07/08/2023

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL para a cobertura dun posto de XERENTE para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do  Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

Os resultados obtidos nas dúas fases so proceso de selección de xerente do Galp A Mariña-Ortegal son os que figuran no documento anexo, indicándose detalladamente a puntuación acadada:

Certificación: /sites/default/files/certificacion_1.pdf

Elevándose a definitiva a proposta do Comité de Selección para ocupar o posto de Xerente do Galp A Mariña-Ortegal.

Rematado o prazo para a presentación de reclamacións á lista provisional publicada o 31 de outubro de 2022, tal e como se indica na Base QUINTA.- “DESENVOLVEMENTO DO CONCURSO” das bases reguladoras, procédese á publicación da relación definitiva de persoas admitidas para concorrer á Fase 2: Entrevista persoal.

Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as : /sites/default/files/relacion_definitiva_admitidos_0.pdf

Páxinas