Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Resultados da 1ª fase da selección de persoal para o posto de Administrativo/a para o GALP 5

 

Tal e como figura no punto 6.2.D.3 das bases de selección realizase a publicación do resultado da 1º fase do concurso indicando detalladamente para cada un dos aspirantes admitidos a puntuación obtida nos apartados de valoración de experiencia profesional de formación continua e examen tipo test, establecendo a orde da puntuación acadada. Os resultados poden consultarse no seguinte enlace: https://galp.xunta.gal/sites/default/files/resultado_1afase_administrati...